'Hem harekât alanında hem savunma sanayiide konumlanan
ASFAT, talebe göre çok geniş bir alanda
sonuç odaklı Milli Savunma Bakanlığı proje yönetim şirketidir.'

Savunma endüstrisinin ihracatta etkin bir çözüm ortağı

Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ASFAT; Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, 12 Ocak 2018 tarihinde 1325 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi ile kurulmuştur. “Devletten – Devlete” anlaşma yapma yetkisine sahip olan kuruluş, savunma endüstrisinde yer alan şirketlerin ihracata yönelik olası sorunlarını çözme yönünde etkin bir rol üstlenmektedir.

Dünya savunma sanayi pazarında rekabet edecek güç ve birikim

ASFAT, 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin nitelikli ve alanında uzman işgücü ile 100 yıla aşkın tecrübesi ve AR-GE çalışmalarıyla ortak üretim ve tasarım çözümleri üretmektedir. Askeri fabrika ve tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini geliştirmekte; bakım ve onarım tesislerinin modernizasyonu, üretim tesislerini maksimum seviyeye çıkarılmasını ve kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Esnek proje yönetim gücüyle alternatif çözümler

Kamu-özel sektör işbirliğinin sağladığı sinerji ile ömür devri yönetimini esas alarak; tasarım, üretim, eğitim, bakım-idame süreçlerinde bir çözüm ortağı yaklaşımıyla tüm dost ve müttefik ülkelere yenilikçi çözümler sunmaktadır. AFGM ve TGM ile işbirliği içinde Türk Savunma Endüstrisinin ilmek ilmek dokuduğu birikimi dünya ile buluşturarak, talebe yönelik olarak sınırları olmayan bir bakış açısıyla düşünmekte, projelendirme süreçlerini yönetmekte ve uygulamaktadır. Düşük maliyetle en kısa zamanda, en yüksek kalitedeki çözümlerini paydaşlarına sunan ASFAT’ın sağladığı en büyük kâr ise zaman.

Gelirlerinin büyük bir kısmını modernizasyonuna aktaran bir yapı

ASFAT’ın en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağı. Bundan aldığı güç ile ASFAT, kazancını askeri fabrika ve tersanelere aktararak daha etkin, modern, üretken ve teknolojik bir ekosistem oluşturmaktadır.