ASFAT olarak Entegre Kalite Yönetim Politikamız;

 • ➢  Savunma sanayi sektörünün ihtiyaç duyacağı cihazlar, araçlar, altyapı gereksinimlerini sağlamak amacıyla tüm idari gereklilikleri yerine getirmek, kaynakları sağlamak,

 • ➢  Çalışanlarımızı, sektörümüzün gerektirdiği yetkinlikleri sağlayacak şekilde görevlendirmek, sürekli eğitim ve kariyer planlaması ile gerekli bilgi ve beceri seviyesini sağlamak,

 • ➢  Müşteri beklentilerinin sağlanmasına yönelik süreçlerimizi işletmek, risklerini ve fırsatlarını yönetmek müşteri beklentilerini güvence altına almak,

 • ➢  Çevreyi korumak için atık yönetimi süreçlerini göz önüne alarak kaynak kullanımını azaltıp maliyetlerimizi düşürmek, özelde kuruluşumuzun genelde ülkemizin ve dünyanın sınırlı olan kaynaklarını korumak,

 • ➢  Değerimiz olan çalışanlarımızın sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak ve iş güvenliği koşullarını yerine getirmek amacıyla risk ve fırsatlarımızı yöneterek, çalışanların sağlığını koruyacak önlemleri almak,

 • ➢  Ülkemizin, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve kuruluşumuzun bilgilerini korumak amacıyla hazırladığımız bilgi güvenliği süreçlerini uygulayarak bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğünü sağlayacak şekilde risk değerlendirmelerini yapmak, yönetmekte olduğumuz bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak,

 • ➢  Kuruluşumuzun faaliyetlerine katkı sağlayan tedarikçilerimizi, ASFAT’ın kalite, çevre, iş güvenliği ve bilgi güvenliği şartlarına uymalarını sağlayacak şekilde seçmek ve bu doğrultuda çalışmak,

 • ➢  Yasal ve sözleşmesel gereklilikleri yerine getirmekle birlikte kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve bilgi güvenliği ile ilgili uygulamamız gereken mevzuatı iş süreçlerimize işlemek ve uygulanmasını güvence altına almak,

 • ➢  Sürekli iyileşmek, güven içerisinde hizmet etmek ve böylece hizmet verdiğimiz tüm paydaşlara güven olgusunu yaymaktır.

 • Yayın tarihi: 23.02.2021

 • Revizyon: 0