ASFAT İstanbul Teknopark ve İTK Yerleşkelerimizde Yönetim Sistemleri Belgelendirme Denetimini Başarıyla Geçti

ASFAT İstanbul Teknopark ve İTK Yerleşkelerimizde Yönetim Sistemleri Belgelendirme Denetimini Başarıyla Geçti:
İstanbul Teknopark ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki yerleşkelerimiz için Entegre Kalite Yönetim Sistemleri belge kapsam genişletilmesi çalışması yapılarak 17-18 Mayıs 2021 tarihlerinde Denetik firması tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimleri başarı ile sonuçlanmıştır.

Böylece daha önce alınan ilgili yönetim sistemlerinin belgelerine Teknopark ve İTK yerleşkelerimiz de dahil olmuştur.